. B46E2A66-604E-4D4C-B810-96A063E38CAC63970A8D-C0F2-4A36-8579-26EDA1D5AEAD99565D1E-B1AA-4646-91A6-B936042A6D79AC29B026-FD6A-44D5-9BB5-863AE20D58EFicon-animation-m47704CAF-15B4-43C1-97C4-4FFDD0712665icon-audio-m_165419416-D162-4031-A7D8-97AE374BD211A57771A7-1F09-4686-AC84-22387B42A144F54B3EB7-33DF-4F70-8937-2439050B45DA70CA8E4C-75BD-4A9C-90DD-E23CAE7196732F053FCF-BAC4-4F0F-B6A9-574060EA4B45A45E6A23-C541-40F2-BB3E-6ECE85B2F11FFE0E871C-ECFD-410A-A65A-2E4F145AE081A94198F5-76B0-423E-888A-CBF9A1FA5DA1icon-extra_materials-micon-extra_texts-m6D95466C-5D86-4FD2-BE6D-EF76D39612208727D67E-85CE-4838-86C9-B128315BAE19B4B60ACA-FEED-4F31-A67B-B455F52072AD882E75D3-6FA6-4682-B263-DD145E4B90E4E1035C1F-18EE-4E32-A3E7-8EB6EA3014AFD174FDF2-8E53-4A81-9C54-6FAD19BE5CDE73103793-14B2-4A04-BE7E-115C6A5164D09036873E-C169-4E77-831F-66D6600F6DB24DE14A8F-8936-4FA8-B5B6-0FCDB94BE354icon-hs-m4CADF515-2FE9-4D16-81AC-7C11870C5125D8B353BD-F0C7-417F-9F2C-2A40B0C71055F36755E4-0FB3-4481-B2AA-2D399F6C02B9D0649E3E-C5D7-4C6D-A50A-BE392D2E6115CD4924EC-5939-4893-9B30-4FE8032D8BAA2D69EFBF-EE66-459B-A671-374C0312F9592BB25427-25C0-4075-BD1E-6119B9E8AB1492997E17-AA90-4F84-96FC-2C5CE5B412A0F34B4902-61B1-40A5-9B8F-DCA91B57E9C70C0CE5FA-01E4-4889-9E8F-BE5DD13656279F0658A4-8465-4469-9534-75A839A220D6A68F3D0C-9BD8-449C-8E90-6B02E7401B88364AE760-9757-4E3D-9CCB-7AD08154DAB6DC9A13BF-B206-4D6D-9F0D-3A2DB09D080838FEB40D-F2F8-4687-B280-7FE59F684ABAA974F39A-FB11-4402-9740-01A51355026C0673F139-7295-4FCB-BEC1-2A51E98F0B313DA39253-A68D-40DD-867F-7241001F783AFAF052B4-A892-4236-ABD4-85F85FAFCA759110FD6A-E575-4DA7-80D1-391A814DB97D54F3246A-0C61-4524-A032-5FBC8C53CCDDD0996743-8F0B-4A0E-8F34-6A2B9A7DFC44icon-tests-m9E560775-4E5B-4C97-A041-08F612D1E23F2AF8E4B3-0A73-4B10-9A59-BDD0C01BF6D399565D1E-B1AA-4646-91A6-B936042A6D79icon-wordbook-mC1054482-C280-4B10-9498-B550359E888A9628AA20-BE6B-428B-BEB8-D8E8BF276898451170CC-B0CC-462B-AD3C-256860DEC8CC3

Oireista työdiagnoosiin

Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi

Ensihoitajille, pelastajille ja sairaanhoitajille sekä akuuttihoitotyön tekijöille, kuten lähihoitajille ja kotisairaanhoidossa työskenteleville, tarkoitettu Oireista työdiagnoosiin -kirja on nyt uudistunut!Lue lisää

Oireista työdiagnoosiin -kirjan läpileikkaavana teemana on potilasturvallisuus. Kirjassa esitellään potilaan järjestelmällisen tutkimisen malli, joka muodostaa potilaan systemaattisen tutkimisen perustan ja turvaa potilaan saaman hoidon laatua vähentämällä virheiden mahdollisuuksia. Selkeät tarkistuslistat toimivat hyvänä apuna opiskelussa.

Uudistetun kirjan ensimmäisessä luvussa käsitellään potilaan tutkimista ja hoitoa ohjaavia säännöksiä, kuten lakeja, normeja ja eettisiä periaatteita sekä kulttuuristen tekijöiden vaikutusta potilastyöhön. Toisessa ja kolmannessa luvussa käsitellään tutkimisen mallit ja niihin liittyviä haasteita. Kolmannessa luvussa tuodaan esille myös yleisesti käytössä olevat työvälineet potilasturvallisen työskentelyn takaamiseksi. Luvuissa 4, 5 ja 6 käsitellään erilaisten potilasryhmien tutkimisen erityispiirteitä. Vaikka kaikki potilaat tutkitaan lähtökohtaisesti samalla tavalla, on jokaisessa potilasryhmässä tiettyjä, erityisesti huomioon otettavia seikkoja, esimerkiksi neurologisen potilaan tarkempi neurologinen status tai vammautuneen potilaan vammamekanismin arviointi.

Kirjan sisältörakennetta on selkeytetty ja koko sisältö on ajantasaistettu. Lisäksi kirjaan on tuotu kokonaan uutta sisältöä, esimerkiksi vieridiagnostiikan käyttö potilaan tutkimisessa ja työdiagnoosin tekemisessä. Myös lukuihin 2 Potilaan tutkiminen ja 5 Vammautuneen potilaan tutkiminen on tullut merkittävästi uutta sisältöä.

Oireista työdiagnoosiin on tilattavissa digikirjana Ellibsin verkkokaupasta.

Tuotetiedot
ISBN 978-952-63-6266-3
GTIN 9789526362663
Painosnumero ja -vuosi 4.-5. painos, 2024
Tekijät Pasi Alanen, Juha Jormakka, Jukka Kettunen
Kouluaste Ammattikorkeakoulu
Moduuli / kurssi / luokka -
Sivua 292